LJUBLJANA ART WEEKEND se, kot njene številne evropske paralele, zavzema za ustrezno prezentacijo in promocijo sodobne vizualne umetnosti. 


Osnovna misija je privabiti ljudi, domače in tuje publike, splošno javnost in strokovnjake, da pobližje spoznajo lokalno umetniško produkcijo, njene glavne akterje, umetnice in umetnike. Tretja edicija Ljubljana Art Weekend se bo odvila med 23. in 26. majem 2024. 

Iniciativa je vključena v mednarodno mrežo weekend in je kot taka v formatu organizacijsko in strukturno podobna številnim evropskim Art Weekendom. Soroden princip delovanja se zrcali v naši želji, da vsem organizacijam, ki delujejo na področju sodobne umetnosti v Ljubljani in so vpete v našo partnersko mrežo, omogočimo predstavitev in promocijo njihovih programov ter jih vključimo v enotno, centralizirano in pregledno platformo. Naša iniciativa stremi k sooblikovanju bolj povezane in s tem močnejše sodobne umetniške scene z združevanjem različnih prostorov, kot so galerije, artist-run spaces, zasebne umetniške zbirke, umetniški ateljeji, muzeji in projektni prostori. Verjamemo, da nam je te zastavljene cilje do neke mere uspelo uresničiti že z edicijama v letih 2022 in 2023. Potekali sta v sodelovanju z več kot 35 partnerji, družno smo pripravili razvejan program več kot 200 razstav in odprtij, vodstev s kuratorji, strokovnih vodstev, delavnic, okroglih miz, performansov ter pogovorov z umetnicami in umetniki. 

Eden izmed odprtih izzivov za prihodnost platforme je, da se ta organsko razvija – predvsem v njenih programskih usmeritvah – in se obenem prilagaja aktualnim vprašanjem kontekstov, v katerih se nahaja sodobna vizualna umetnost. Letos smo se prav zato odločili, da umetniško vodenje platforme prevzame kuratorska ekipa mlade umetniške revije ETC. Gre za letno publikacijo, ki predstavlja sodobno umetnost iz regije centralne in vzhodne Evrope. Glavni namen revije je povezovanje umetnikov, kuratorjev, piscev in založnikov, ki delujejo na področju sodobne umetnosti, publikacija pa v širokem evropskem obtoku prav zato doseže veliko število različnih javnosti. Revija se v vsaki ediciji osredotoča na drugačno temo, zato želi biti platforma za dialog z različnimi glasovi in mnenji iz vse Evrope, prispevati k širšemu razumevanju določene teme in rekontekstualizirati pripoved, ki sega izven državnih meja. Poleg dejanskega končnega produkta, torej revije, njena ustvarjalna ekipa v različnih kontekstih in prostorih pripravlja tudi razstave in druge raziskovalne projekte, vodstva in okrogle mize, tako v Ljubljani kot v tujini.LJUBLJANA
ART
WEEKEND

Mailing List
Contact
RAVNIKAR©2024  
RAVNIKAR is a non-profit arts organisation devoted to championing and nurturing emerging voices in contemporary art.Follow #ravnikar #ravnikargalleryspace
Instagram: @ravnikargalleryspace
Linktree, Linkedin, Threads